Thông báo tạm dừng JAVX


Do hiện tại chúng tôi đang gặp một chút vấn đề về công việc cũng như thời gian nên trang web này sẽ tạm ngưng hoạt động. Nhưng JAVX hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất và sẽ mang một bộ mặt hoàn toàn mới!
Mong các bạn thông cảm!