Tsundere (374)

Đồ ngốc, tôi chưa có phép thì đừng có nhét vào đột ngột như thế

Vampire 2
Vampire 2
Vampire 2

Vampire 2

Digital Works, MS Pictures, Y.O.U.C
Vampire 1
Vampire 1
Vampire 1

Vampire 1

Digital Works, MS Pictures, Y.O.U.C